Xem và im lặng Địt em mông căng nó làm cho bạn thèm bắt lỗi anh ta, gọi anh ta là mọt sách, đưa ra những lý thuyết suông, có người còn dè bỉu cho rằng Huang Kun mê vợ trẻ đẹp. Biết câu cá, anh ta đã lợi dụng. vân vân. Thực ra, thanh niên này có cá tính, tự cho mình là người có học, biết tự lập, vừa có lý luận vừa có thực tiễn trong kinh doanh, nhưng lại không giỏi xử lý quan hệ giữa các cá nhân, không quen đường làm quan, luôn nhìn sự việc với góc độ thời thượng, tôi không đồng ý với ý kiến của nhiều người, may mắn là mọi người đều hiểu anh ấy là một học giả và không quan tâm đến anh ấy.